مدل TL-ANT24SP یک محافظ جریان بالای شرکت تی پی لینک است. این محافظ از تجهیزات شبکه در برابر صاعقه و شوک های الکتریکی محافظت کرده و از ورود شوک های الکتریکی به درون تجهیزات شبکه جلوگیری می کند.

ثبت نظر

توجه: صرفا نظرات مرتبط با کالا تایید شده و نمایش داده می شود.